top of page

Toimintaterapeutit

toimintaterapeutti yrittäjä

Hanna-Kaisa Kippola

Yrittäjä, Toimintaterapeutti, amk 2010

Olen toiminut Terapiinassa toimintaterapeuttina 11 vuoden ajan toteuttaen sekä arviointeja että yksilö- ja ryhmäterapiaa kaikenikäisille asiakkaille. Erityisesti olen kiinnostunut motoristen taitojen, hahmottamisen, toiminnanohjaustaitojen ja itsenäistymisen haasteiden tukemisesta terapiassa. Työskentelyni perustana ovat hyvä vuorovaikutus ja luottamus asiakkaan kanssa. Vahvuuksiani toimintaterapeuttina on huumori ja aito kiinnostus lapsen ja perheen tarpeita kohtaan. Yrittäjän saappaisiin hyppäsin Terapiinassa maaliskuussa 2021.

Koulutuksia mm.

- Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

- Lasten motoriset taidot -verkkokurssi

- Tartu toimeen -työskentelytaitojen vahvistaminen

- Sensomotoristen perusvalmiuksien kliininen havainnointi

- Sherborne -peruskurssi

- SPM - Sensory Processing Measure

- Sensory profile - koulutus ja jatkokurssi

- 3rd European Congress of Sensory Integration

- Mindfulness avaimena työhyvinvointiin

Toteutan toimintaterapiaa pääosin Kauhajoella, Teuvalla ja Isojoella.

050 462 0820

hanna-kaisa.kippola(a)terapiina.fi

toimintaterapeutti kauhajoki.jpg

Eija Salovaara

Toimintaterapeutti, amk 2001

Olen työskennellyt Terapiinassa vuodesta 2002. Ryhmien ohjaaminen ja erityisesti tunnetaidot ovat lähellä sydäntäni. Olen kiinnostunut ihmisestä kokonaisuutena, keho, ajatukset, tunteet, tarpeet, ympäristö, kaikki vaikuttaa meihin. Asiakaslähtöisyys, luottamuksellinen vuorovaikutussuhde ja yhteistyö on itselleni tärkeää.

Koulutuksia mm.

- Psykofyysinen lähestymistapa kuntoutuksessa (meneillään)

- Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja

- Tenavat Tasapainoon

- M-Fun arviontimenetelmä (Miller Function & Participation Scales)

- COPM- arvintimenetelmä (Canadian Occupational Performance Measure)

- Sensomotoristen valmiuksien strukturoitu kliininen havainnointi

- Hyvän ja pahan syli - eheyttävä vuorovaikutus terapiassa

- SPM - mittari (Sensory Processing Measure) 

- SDM - harjoitusohjelman jatkokurssi

- Psykiatrinen lastensuojelutyö

- Etsivät ryhmä - lasten toiminnanohjaamisen tukeminen

- GAS - koulutus (Goal Attainment Scale)

Toteutan toimintaterapiaa Kauhajoella ja Karijoella.

050 559 9801

eija.salovaara(a)terapiina.fi

toimintaterapeutti kurikka

Sara Kiskola

Toimintaterapeutti, amk 2008

Olen työskennellyt Terapiinassa 12 vuoden ajan erityisesti lasten, nuorten ja nuorten aikuisten toimintaterapeuttina. Kokemusta on kertynyt esimerkiksi kehitysviiveisten, kehitysvammaisten ja nepsy lasten toimintaterapiasta ja erilaisista arviontimenetelmistä kuten M-Funista. Työssäni toimin ratkaisukeskeisesti, pitkäjänteisesti ja ilon kautta. Tällä hetkellä suoritan hallintotieteen maisteritutkintoa pääaineena sosiaali- ja terveyshallintotiede.

Koulutuksia mm.

- Etsivät ryhmä - lasten toiminnan ohjauksen tukeminen

- Tunnetaitojen ja sosiaalisten taitojen erityinen tuki

- Leikin arviointi ja terapiamenetelmä - koulutus

- Draamakasvatuksen perusopinnot

- M-Fun (Miller Function & Participation Scales),

- 3rd European Congress of Sensory Integration

- SDM -harjoitusohjelman jatkokurssi

- Hyvän ja pahan syli - eheyttävä vuorovaikutus terapiassa

- Psykiatrinen lastensuojelutyö

- Tenavat Tasapainoon

Toteutan toimintaterapiaa Kauhajoella, Kurikassa ja Ilmajoella.

050 559 9802

sara.kiskola(a)terapiina.fi

SI-terapeutti.jpg

Kristiina Hautala-Malinen

Toimintaterapeutti, amk 2003, SI-terapeutti 2022

Työskenneltyäni Terapiinassa 19 vuoden ajan on työkokemusta toimintaterapeuttina kertynyt erityisesti kehitysviiveisten, kehitysvammaisten, sekä nepsy lasten ja nuorten toimintaterapia-arvioinnista, yksilö- ja ryhmätoimintaterapiasta. Työni koen innostavaksi ja mielenkiintoiseksi ja työotteeltani olen pitkäjänteinen, asiakasta kuunteleva ja arvostava.

 

Olen valmistunut sensorisen integraation terapeutiksi tammikuussa 2022 ja SI-terapian lisäksi toteutan SI-arviointeja (EASI-testi).

 

Koulutukset mm.

- Lapsen toiminnallisen näön arviointi ja harjaannuttaminen

- Varhaisen vuorovaikutuksen ja vanhemmuuden tukeminen toimintaterapiassa

- Hahmottamisvaikeudet

- SPM - Sensory Processing Measure

- SDM -harjoitusohjelman jatkokurssi

- Hyvän ja pahan syli - eheyttävä vuorovaikutus terapiassa

- Särkyvä Mieli -lasten ja nuorten psyykkinen oireilu

- Kognitiiviset teoriat lasten ja nuorten toimintaterapiassa

Toteutan toimintaterapiaa Kauhajoella, Teuvalla, Kristiinankaupungissa, Närpiössä ja Kaskisissa.

040 745 0838

kristiina.hautala-malinen(a)terapiina.fi

toimintaterapeutti ilmajoki

Jaana Välimäki

Toimintaterapeutti, amk 2012

Valmistuttuani olen työskennellyt yksityisektorilla, minkä jälkeen olen tehnyt arviointityötä Seinäjoen keskussairaalan lastentaudeilla sekä lasten psykiatrisella osastolla. Olen aloittanut työt Terapiinassa elokuussa 2017 tehden terapiatyötä ja arviointeja sekä lasten että aikuisten parissa.

 

Koulutuksia mm.

- Tietoa Sensorisen integraation teoriasta, terapiasta ja arvioinnista

- Hyvä ja pahan syli -eheyttävä vuorovaikutus terapiassa

- Pikkulapsen psyykkisen oireilun tunnistaminen

- Vanhemmuuden ja vuorovaikutussuhteen tukeminen perheissä

- iPAD peruskoulutus

- GOAL - Oriented Assassment of Lifeskills

- Haastava käyttäytyminen - malttia arkeen toimintaterapian keinoin

- Toiminnanohjaus, itsesäätely ja oppimisen vaikeudet

- GAS - Goal Attainment Scale

- Läheisen ohjaus terapiatyössä

- Tenavat Tasapainoon

Toteutan toimintaterapiaa Kauhajoella, Ilmajoella, Kurikassa ja Jalasjärvellä. 

050 324 7330

jaana.välimäki(a)terapiina.fi

toimintaterapeutti jalasjärvi

Henna Uusi-Pohjola

Toimintaterapeutti, amk 2014

Työskenneltyäni Terapiinassa kahdeksan vuoden ajan minulle on kertynyt kokemusta arviointi- ja yksilöterapiatyöstä leikki-ikäisistä aikuisiin. Lähellä sydäntäni on lasten ja nuorten taitojen tukeminen kotona, koulussa ja vapaa-ajalla. Ajattelen, että yhteistyöllä asiakkaan lähiverkoston kanssa on iso vaikutus asioiden edistymiseen. Työskentelytavalleni ominaista on etsiä yhdessä asiakkaan kanssa hänen voimavarojaan, vahvuuksiaan sekä onnistumisen hetkiä, jotta niitä voitaisiin hyödyntää myös haastavien asioiden harjoittelussa

 

Koulutuksia mm.

- Animated Movie Test –arviointimenetelmä

- Green Care -menetelmäkoulutus

- Haastava käyttäytyminen -malttia arkeen toimintaterapian keinoin

- Särkyvä Mieli -lasten ja nuorten psyykkinen oireilu

- Toiminnanohjaus, itsesäätely ja oppimisen vaikeudet

- GAS - Goal Attainment Scale

- Läheisen ohjaus terapiatyössä

- Tenavat Tasapainoon

Toteutan toimintaterapiaa Jalasjärvellä ja Kauhajoella.

0400 803 508

henna.uusi-pohjola(a)terapiina.fi

Terhi_edited.jpg

Terhi Vainiola

Toimintaterapeutti, amk 2013

Valmistuttuani olen työskennellyt toimintaterapeuttina julkisella

sektorilla, viimeisimpänä Seinäjoen keskussairaalassa tehden arviointityötä lasten parissa. Aloitin työt Terapiinassa elokuussa 2022 ja toteutan sekä arviointeja että terapiaa.

 

Koulutuksia mm.

- Psykofyysinen lähestymistapa toimintaterapiassa 2022

- Sensomotoristen perusvalmiuksien kliininen havainnointi

- Mentorointi työssä oppimisen ja osaamisen kehittymisen tukena 2019

Toteutan toimintaterapiaa Kauhajoella, Ilmajoella ja Kurikassa.

045 130 1867

terhi.vainiola(a)terapiina.fi

bottom of page