top of page

Terapiina

Terapiina Oy on tarjonnut toimintaterapiapalveluita Kauhajoella ja sen lähikunnissa jo yli 20 vuoden ajan. Toimitilat sijaitsevat Kauhajoen keskustassa. Terapia voi toteutua joko vastaanottokäynteinä tai asiakkaan arkiympäristössä, kuten kotona, koulussa, päiväkodissa tai palvelukodissa.

 

Terapiinan toimintaterapeuteille on kertynyt useita vuosia työkokemusta sekä monipuolisesti koulutuksia, menetelmiä ja välineitä. Tämän myötä Terapiinalla on tarjota erilaisille asiakkaille, erityisesti lapsille ja nuorille, juuri heidän tarpeisiin sopivaa laadukasta terapiaa. Erityisosaamista Terapiinasta löytyy lasten ja nuorten tunnetaitoihin, nepsy-haasteisiin, psykofyysiseen toimintaterapiaan ja sensorisen integraation terapiaan liittyen.

Terapiina: About

Kurkkaa tästä Terapiinan esittelyvideo

Palvelut

toimintaterapia-arviointi
Pelkk%25C3%25A4_logo_edited_edited.png

Toimintaterapia-arviointi

Terapiinassa toteutetaan viiden kerran toimintaterapia-arviointeja. Ensimmäisellä kerralla asiakasta tai hänen läheisiään haastatellaan asiakkaan elämäntilanteen, vahvuuksien ja haasteiden selvittämiseksi. Arviointijaksolla asiakkaan toimintakykyä arvioidaan toimintaa havainnoimalla sekä erilaisilla itsearvioinneilla ja standardoiduilla testeillä.

lautapelit.jpg
Pelkk%25C3%25A4_logo_edited_edited.png

Toimintaterapia

Terapiajakson pituus riippuu  jakson tavoitteista ja myönnetystä maksusitoumuksesta/palvelusetelistä. Jakson alussa tarkennetaan tavoitteet sekä suunnitelma niiden saavuttamiseksi. Tavoitteita kohti pyritään erilaisin asiakkaalle mieluisin toiminnallisin menetelmin. Yksilömuotoista toimintaterapiaa voidaan toteuttaa myös etäkuntoutuksena, mikäli asiakas on siihen motivoitunut ja sen arvioidaan edistävän kuntoutumista.

Pelkk%25C3%25A4_logo_edited_edited.png

SI-arviointi

Terapiinassa toteutetaan seitsemän kerran sensorisen integraation arviointijaksoja EASI-arviointimenetelmää käyttäen. Jaksoon sisältyy alku-haastattelu, muita standardoituja arviointimenetelmiä, havainnointi arkiympäristössä sekä loppu-palaute. SI-arvioinnin perusteella lapsella voidaan todeta ongelmaa aistitiedon käsittelyssä ja tällöin hän voi hyötyä SI-terapiasta.

IMG_20220216_191044_edited.jpg
Pelkk%25C3%25A4_logo_edited_edited.png

SI-terapia

SI-terapia toteutuu aina runsaasti aistikokemuksia tarjoavassa terapiatilassa. Terapiatila SI-välineineen sekä terapeutin ohjaus, houkuttelevat lasta aktiiviseen toimintaan, mikä vaatii häneltä kuin huomaamatta runsasta kehon aistien käyttöä. Tavoitteena on, että hermoston kyky käsitellä aistimuksia edistyy ja lapsella on siten paremman valmiudet oppia uusia taitoja ja suoriutua helpommin arjen toiminnoista

SI-terapia.png

Jonotilanne

Tällä hetkellä yksittäisiä vapaita asiakaspaikkoja löytyy. Kelan kustantamat terapiat pyrimme aloittamaan mahdollisimman pian maksusitoumuksen saapumisesta.

Mikäli olet saanut maksusitoumuksen muulta maksajataholta, ota yhteyttä kysyäksesi mahdollisesta terapian aloittamisen ajankohdasta, sillä se vaihtelee paikkakunnittain.

bottom of page