top of page
White Flowers

Terapiina

Terapiina Oy on tarjonnut toimintaterapiapalveluita Kauhajoella ja sen lähikunnissa jo 20 vuoden ajan. Toimitilat sijaitsevat Kauhajoen keskustassa. Terapia voi toteutua joko vastaanottokäynteinä tai asiakkaan arkiympäristössä, kuten kotona, koulussa, päiväkodissa tai palvelukodissa. Terapiinan toimintaterapeuteille on kertynyt useita vuosia työkokemusta sekä monipuolisesti koulutuksia, menetelmiä ja välineitä. Tämän myötä Terapiinalla on tarjota erilaisille asiakkaille, erityisesti lapsille ja nuorille, juuri heidän tarpeisiin sopivaa laadukasta terapiaa. Erityisosaamista Terapiinasta löytyy lasten ja nuorten tunnetaitoihin, psykofyysiseen toimintaterapiaan ja sensorisen integraation terapiaan liittyen.

Terapiina: About

Palvelut

toimintaterapia-arviointi
Pelkk%25C3%25A4_logo_edited_edited.png

Toimintaterapia-arviointi

Terapiinassa toteutetaan viiden kerran toimintaterapia-arviointeja. Ensimmäisellä kerralla asiakasta tai hänen läheisiään haastatellaan asiakkaan elämäntilanteen, vahvuuksien ja haasteiden selvittämiseksi. Arviointijaksolla asiakkaan toimintakykyä arvioidaan toimintaa havainnoimalla sekä erilaisilla itsearvioinneilla ja standardoiduilla testeillä.

lautapelit.jpg
Pelkk%25C3%25A4_logo_edited_edited.png

Toimintaterapia (yksilö)

Terapiajakson pituus riippuu maksusitoumuksesta ja arvioinnin pohjalta asetetuista tavoitteista. Jakson alussa tarkennetaan tavoitteet sekä suunnitelma niiden saavuttamiseksi. Tavoitteita kohti pyritään erilaisin asiakkaalle mieluisin toiminnallisin menetelmin. Yksilömuotoista toimintaterapiaa voidaan toteuttaa myös etäkuntoutuksena, mikäli asiakas on siihen motivoitunut ja sen arvioidaan edistävän kuntoutumista.

Pelkk%25C3%25A4_logo_edited_edited.png

SI-arviointi

Terapiinassa toteutetaan seitsemän kerran sensorisen integraation arviointijaksoja EASI-arviointimenetelmää käyttäen. Jaksoon sisältyy alku-haastattelu, muita standardoituja arviointimenetelmiä, havainnointi arkiympäristössä sekä loppu-palaute. SI-arvioinnin perusteella lapsella voidaan todeta ongelmaa aistitiedon käsittelyssä ja tällöin hän voi hyötyä SI-terapiasta.

IMG_20220216_191044_edited.jpg
Pelkk%25C3%25A4_logo_edited_edited.png

SI-terapia

SI-terapia toteutuu aina runsaasti aistikokemuksia tarjoavassa terapiatilassa. Terapiatila SI-välineineen sekä terapeutin ohjaus, houkuttelevat lasta aktiiviseen toimintaan, mikä vaatii häneltä kuin huomaamatta runsasta kehon aistien käyttöä. Tavoitteena on, että hermoston kyky käsitellä aistimuksia edistyy ja lapsella on siten paremman valmiudet oppia uusia taitoja ja suoriutua helpommin arjen toiminnoista

SI-terapia.png
toimintaterapiaryhmä
Pelkk%25C3%25A4_logo_edited_edited.png

Terapiina tarjoaa lapsille 17 kerran toimintaterapiaryhmiä. Ennen ryhmää lapsella olisi hyvä olla yksilömuotoista toiminta-terapiaa, jotta vuorovaikutus-suhde pääsee muodostumaan ja terapeutti saa käsityksen lapsen vahvuuksista ja haasteista. Neljän hengen ryhmä kootaan saman ikäisistä lapsista, joiden tavoitteet ovat saman suuntaisia. Terapiinassa järjestetään ryhmiä, joissa keskitytään erityisesti  toiminnanohjaus- ja tunnetaitoihin.

hienomotoriikka.jpg

Ryhmätoimintaterapia

Toimimme laajalla alueella

Terapiinan toimintaterapiapalveluiden pariin ohjautuu asiakkaita tällä hetkellä monista Kauhajoen lähikunnista:

Teuva, Isojoki, Karijoki

Kurikka (Jalasjärvi, Jurva), Ilmajoki, Seinäjoki

Kristiinankaupunki, Kaskinen, Närpiö

 

Etäterapia mahdollistaa sen, että voimme tarjota apuamme vaikka toiselle puolelle Suomea!

kartta pisteellä.png

Jonotilanne

Tällä hetkellä vapaita asiakaspaikkoja löytyy. Kelan kustantamat terapiat pyrimme aloittamaan

mahdollisimman pian maksusitoumuksen saapumisesta.

Mikäli olet saanut maksusitoumuksen muulta maksajataholta, ota yhteyttä kysyäksesi mahdollisesta terapian aloittamisen ajankohdasta, sillä se vaihtelee paikkakunnittain.

bottom of page